De historie van ERP Software

De ERP Software zoals we deze tegenwoordig kennen, staat bekend om een hoge mate van data-integratie en proces-integratie. Over het algemeen hoeven gegevens (stamgegevens) maar éénmalig te worden ingevoerd om in diverse processen gebruikt te kunnen worden en deze processen sluiten op hun beurt weer naadloos op elkaar aan.

Historie van ERP

De functies zoals verkoop, materiaalbeheer en planning zijn in de historie lang van elkaar gescheiden geweest in verschillende programma’s. Wanneer een verkoopopdracht in het relatiebeheer- of verkoopsysteem is aangemaakt, moeten vervolgens de gegevens worden overgenomen in het planningssysteem, waarna de planning gemaakt kon worden. Het probleem hierbij is dat niet zelden inconsistentie optrad en zeker wanneer wijzigingen in bestaande transacties plaats zouden vinden, de kans op fouten zeer groot was. De ontwikkeling van een ERP systeem, waarin gegevens en processen geïntegreerd zouden zijn, kon deze fouten tegengaan.

Het ontstaan van ERP – MRP I

Het zal geen verrassing zijn dat ERP haar grondslag vind in de industrie. Om het steeds complexer wordende productieproces te optimaliseren ontstond in de jaren 60 de behoefte aan een systeem wat het handmatig berekenen van het op de juiste tijd verkrijgen van grondstoffen stukken eenvoudiger maken. De grondlegger van de ERP systemen zoals we die nu kennen is geboren, het zogenaamde MRP (Material Requirements Planning) systeem.

MRP wordt in de jaren 60 en 70 door steeds meer bedrijven gebruikt om op een gestructureerde manier de behoefte aan grondstoffen te ondersteunen. Behoeftes werden in het MRP systeem ingevoerd, waarna deze bepaalde wanneer specifieke grondstoffen en Halffabrikaten aanwezig zouden moeten zijn en in welke hoeveelheden dit ingekocht zou moeten worden.

De integratie van meerdere modules – MRP II en PPC

In de jaren 80 van de vorige eeuw heeft een revolutie plaatsgevonden op het gebied van MRP en is het zogenaamde MRP II ontwikkeld, met als basis de functionaliteit om productieplanning in hetzelfde systeem uit te voeren. De berekeningen werden complexer, omdat ook met capaciteiten gerekend kon worden. Meer en meer functionaliteiten en disciplines werden in de loop der jaren aan de systemen toegevoegd zodat richting de jaren 90 het zogenaamde PPC (Production Planning Control) ontstond. Niet lang daarna werden functies zoals personeelsmanagement, CRM en logistiek als onderdeel van de software.

De Historie en ontwikkeling van ERP software

Hedendaagse ERP systemen

Hedendaags zijn praktisch alle processen in de bedrijfsvoering ondergebracht in ERP systemen, of er bestaan modules die erop aansluiten. Moderne ERP systemen worden vaak als ERP II aangeduid, de zogenaamde tweede generatie ERP systemen. De aansluiting op het web wordt steeds belangrijker en ook functies zoals Customer Relationship Management (CRM) en Supply Chain Management (SCM) worden geïntegreerd.

Download een gratis RFI sjabloon

GRATIS DOWNLOAD

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u ook kijken op wikipedia